7 meningar med «juridiskt»

« En livegen är en jordbrukare som är juridiskt bunden till den mark han arbetar på - de kan inte lämna marken för att söka bättre arbete någon annanstans och lever i ett tillstånd som ligger mycket nära slaveri. »
« Intressant nog var kvinnorna i Egypten, till skillnad från många andra forntida samhällen, nästan juridiskt lika med männen. De hade laglig rätt att äga egendom, stämma och i princip existera som självständiga juridiska personer. »
« Kort sagt, i det klassiska Aten var kvinnorna juridiskt sett minderåriga (precis som barn i dagens amerikanska samhälle) under sina fäders eller makars kontroll och juridiska förmyndarskap. »
« Överraskande nog utövade hellenistiska kvinnor en betydande ekonomisk makt och åtnjöt ett mycket större juridiskt erkännande än vad kvinnor hade gjort under tidigare perioder av den grekiska historien. »
« Änkor, som var vanliga tack vare kvinnors unga ålder vid giftermålet och soldatmäns död, var juridiskt självständiga och fortsatte att sköta hushållet efter mannens död. »
« Alla landområden var juridiskt sett kungens, och hans adelsmän fick sina landområden som "fiefs", i huvudsak lån från kronan som måste förnyas genom betalningar vid en jordägares död innan de kunde ärvas. »
« 1700-talet var den så kallade "artiga samhällets" storhetstid bland adeln: en juridiskt förstärkt elit som trodde sig besitta sann "god smak". »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021