8 meningar med «övertog»

« När hon dog övertog dock hennes styvson Thutmose III tronen. »
« Till slut övertog grekerna och sedan romarna den feniciska skriften, och de alfabet som används i de flesta europeiska språk i dag är direkta ättlingar till den feniciska skriften. »
« Assyrierna övertog bågskyttet till häst från de barbarer som de bekämpade från norr, vilket tillsammans med svärd och korta spjut som användes till häst gjorde vagnarna permanent överflödiga. »
« Neobabylonierna övertog en del av assyriernas terrortaktik; de deporterade också erövrade fiender som tjänare och slavar. »
« Samtidigt som de kämpade fortsatte dock Persien och Rom att bedriva handel, och Rom övertog också olika persiska tekniker och militära taktiker. »
« När Pipino den korta tog över år 750 e.Kr. övertog han helt enkelt den rättsliga status som hans klan redan hade kontrollerat bakom kulisserna i åratal. »
« Samma dag informerade två rådmän Cisneros om att han hade blivit avsatt som vicekung. Och Cabildo övertog det tillfälliga befälet. »
« I september 1814 övertog San Martín det politiska och militära befälet över guvernementet Cuyo. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021