5 meningar med «åtskilda»

« De två regionerna hade varit politiskt åtskilda i århundraden, men (enligt arkeologin och det dateringssystem som skapades av Manetho) omkring 3100 f.Kr. erövrade Narmer, en kung i Övre Egypten, Nedre Egypten och förenade landet för första gången. »
« Medan välbärgade medlemmar av bourgeoisin blandade sig med och ibland gifte sig med adeln, ansåg sig andra vara åtskilda och hyllade ett liv med produktivt arbete och seriös utbildning framför vad de såg som aristokratins överdrifter. »
« De franska och spanska grenarna av bourbonerna skulle dock vara permanent åtskilda från varandra: Med andra ord skulle Frankrike inte kontrollera Spanien. »
« -Till jul? -frågade George förvånat. Hur kan vi stå ut med att vara åtskilda så länge? »
« År 1962, Hawkings sista år i Oxford, var fysikens två stora pelare fortfarande utmärkt åtskilda. Det skulle falla på honom att anta den utmaning som Einstein hade misslyckats med att möta. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021