5 meningar med «centralt»

« Ett centralt fokus i eposet är också Gilgameshs strävan efter odödlighet när han ställs inför dödens absurditet. »
« Ett centralt begrepp inom islam är i sin tur den världsomspännande gemenskapen av muslimer, Ummah, som betyder "gemenskap av troende". »
« Valmansförsamlingarna var nästan alltid begränsade till egendomsägare, och ingenstans i dessa valmansförsamlingar förekom kvinnor förrän på 1900-talet, men de representerade ändå en viktig förändring mot ett centralt inslag i den liberala politiken. »
« Ett centralt motiv ger verket "Historias de almanaque" dess enhetlighet: situationerna och karaktärernas beteende är avsedda att reflektera över det mänskliga samhället. »
« Begreppet makt är centralt i detta perspektiv. Det problem som uppstår är vilken verklig kapacitet vanliga medborgare har att utöva makt genom att rösta regelbundet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021