6 meningar med «övertygande»

« En övertygande teori om perioden mellan jordbrukets uppfinning och de stora städernas uppkomst (återigen, mellan cirka 8 000 och 4 000 f.Kr.) är att en hybrid livsstil med jordbruk och samlande verkar ha varit mycket vanlig i de stora våtmarkerna längs Eufrat- och Tigrisbankarna. »
« Även om tron på kroppens humörer fortsatte att råda i avsaknad av mer övertygande teorier, gjordes viktiga framsteg inom anatomin. »
« Uppsatsens övertygande kraft berodde till stor del på att Gobineau hävdade att hans argument var "vetenskapliga". »
« Rekommendation: Vänta på mer övertygande studier om detta hormon. "Det kan finnas en viss sanning bakom hypen, men vi vet inte än", konstaterar dr Andrew Monjan, chef för neurobiologi om åldrande vid INS. »
« Finns det bevis? Enligt vissa teologer presenterar den moderna vetenskapen en alltmer övertygande modell för hur världen fungerar. Om religionen ska förbli intellektuellt hederlig måste den därför förena sin uppfattning om Gud med naturens universella lagar. »
« Otroligt nog nämnde ingen av artiklarna de övertygande DNA-bevisen, som hade undanröjt alla rimliga tvivel om Colemans skuld. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021