Meningar med «jordbrukets»

« Mesopotamien har den utmärkelsen att vara den första platsen på jorden där jordbrukets utveckling ledde till uppkomsten av civilisationens grundläggande teknik. »
« En övertygande teori om perioden mellan jordbrukets uppfinning och de stora städernas uppkomst (återigen, mellan cirka 8 000 och 4 000 f.Kr.) är att en hybrid livsstil med jordbruk och samlande verkar ha varit mycket vanlig i de stora våtmarkerna längs Eufrat- och Tigrisbankarna. »
« Staten gjorde stora ansträngningar för att öka både jordbrukets produktivitet och mängden odlad mark, särskilt i Mesopotamien. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021