8 meningar med «järn»

« De har varken järn, stål eller vapen, och de är inte heller lämpade för dem, för även om de är välgjorda män av imponerande storlek verkar de vara utomordentligt blyga. »
« Faktum är att transportrevolutionen ledde till utvecklingen av kol-, järn- och stålindustrin, vilket gav många amerikaner nya arbetstillfällen. »
« Senare upptäckte kineserna metallurgin och började arbeta med järn, silver och legeringar. Samtidigt föddes nio olika typer av nålar som användes för att punktera, öppna, tömma och massera. »
« Det finns faktiskt fyndigheter av järn i Grekland, men mykéerna kände ännu inte till dess användning. »
« En försiktighetsåtgärd när man diskuterar denna förändring: järn var mycket svårt att bearbeta jämfört med brons, och dess användning spreds långsamt. »
« Även om användningen av järn blev allt vanligare från och med 1100 f.Kr. använde till exempel de senare egyptiska kungadömena inte stora mängder järnverktyg förrän på 700-talet f.Kr., fem århundraden efter att järnåldern började. »
« Filistéerna var beväpnade med järn och bekämpade hebréerna till ett inledande stillestånd - vid ett tillfälle erövrade de förbundsarken, som innehöll stentavlorna på vilka de tio budorden var skrivna. »
« Bismarck sade en gång att "tidens stora frågor avgörs inte av tal och majoritetsbeslut - det var misstaget 1848 - utan av järn och blod". »
definiciones-de.com - 1998 - 2021