7 meningar med «ättlingar»

« Den efterföljande erövringen av Amerika av européerna och deras ättlingar blev därmed mycket lättare. Européerna fick plötsligt tillgång till en häpnadsväckande rikedom av mark och naturresurser, en rikedom som de till stor del utvann genom att förslava miljontals indianer och afrikaner. »
« År 1800 kontrollerades cirka 35 procent av världens landyta av européer eller deras ättlingar. »
« Även om hans ättlingar gjorde sitt bästa för att hålla fast vid makten resulterade de underkuvade städernas förbittring så småningom i imperiets kollaps. »
« Neoassyrierna var direkta ättlingar till sina föregångare från bronsåldern, men för enkelhetens skull kommer man i detta kapitel att referera till båda som assyrier. »
« Medan mykéerna hade varit sjöhandlare, var deras ättlingar i stort sett begränsade till lokal produktion och handel. »
« Kungadömena hade stora arméer, av vilka många bestod av ättlingar till grekiska kolonister som gick med på att tjänstgöra i arméerna i utbyte mot permanent ägande av mark i särskilda militärstäder. »
« Denna legend är bara det: en legend. Dess betydelse är att den talar om hur romarna ville se sig själva som ättlingar till en stor man som tog sin födelserätt genom våld och makt och som inte accepterade några jämlikar. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021