Meningar med «jordbruksprodukter»

« Jefferson ville att Amerika skulle vara världens brödkorg och exportera sina jordbruksprodukter utan att drabbas av urbaniseringen och industrialiseringen. Eftersom de amerikanska jordbrukarna skulle äga sin egen mark kunde de stå upp mot dem som försökte köpa deras röster med löften om egendom. »
« Detta drev upp både priset på amerikanska jordbruksprodukter och värdet på den mark där råvaror som bomull, vete, majs och tobak odlades. »
« För att förvärra den ekonomiska situationen började priserna på amerikanska jordbruksprodukter sjunka både i USA och i Europa 1818. Överproduktionen av råvaror som vete och bomull sammanföll med återhämtningen av det europeiska jordbruket, vilket minskade efterfrågan på amerikanska grödor. »
« Nya Zeeland fick starka ekonomiska band med Storbritannien och exporterade jordbruksprodukter och andra varor. Under liberalerna började Nya Zeeland forma sin egen identitet, och på grund av detta avböjde Nya Zeeland att gå med i Australiens federation 1901. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021