Meningar med «järnvägen»

« Den första järnvägen i Nya Zeeland byggdes av provinsregeringen i Canterbury 1863. Den byggdes med en bredspårighet på 1 600 mm (5 fot 3 tum) för att passa rullande materiel som importerades från Victoria i Australien. Dess primära syfte var att betjäna fartyg som var dockade vid Ferrymead-kajen. »
« Den första experimentella järnvägen togs i bruk 1820, och den första passagerarbanan följde 1830 och gick mellan industristäderna Manchester och Liverpool i norra England. »
« Under sin tid som premiärminister privatiserade Thatcher flera industrier i Storbritannien, framför allt järnvägen. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021