6 meningar med «jagade»

« Under 1800- och 1900-talen trodde man länge att de första invånarna på Nya Zeeland var maorierna, som jagade jättefåglar som kallades moas. Teorin etablerade sedan tanken att maorifolket vandrade från Polynesien i en stor flotta och tog Nya Zeeland från moriorerna och etablerade ett jordbrukssamhälle. »
« En av de anmärkningsvärda aspekterna av denna övergång är att människor som jagade och samlade faktiskt hade mycket mer fritid än jordbrukare (och var också friskare och levde längre). »
« Darius III flydde österut men mördades av persiska adelsmän som hoppades kunna behålla sitt eget oberoende (detta fungerade inte - Alexander den store jagade grundligt mördarna under de kommande åren). »
« Irriterad slog Thom till mot vargen igen och jagade iväg den in i skogen. »
« Valspecialisten är medlem i tionde generationen i en familj från Cape Cod, Massachusetts, som en gång i tiden jagade stora valar. "Jag har valfångarblod i mina ådror", konstaterar han. "Eftersom mina förfäder dödade sina förfäder anser jag att jag står i skuld till dessa valar." »
« En gång jagade vi en mullvad i dess grotta, knäböjde ner för att titta in i hålet och såg flera ben. Vi sorterade dem på en lång plastremsa och i slutet bildades en kurva - det var en orm! »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021