9 meningar med «åren»

« Under åren som följde spred sig slaveriet i takt med att den europeiska utforskningen spred sig. »
« Under åren som följde anlände tusentals fler för att skapa ett nytt liv i den steniga jorden och det kalla klimatet i New England. »
« Under de senaste tio åren har dessa kolonister hävdat att de förtjänar samma rättigheter som engelsmännen i Storbritannien, men de har sedan förpassats till ett outhärdligt tillstånd av underkastelse i imperiet. »
« De viktigaste kampanjerna under de följande åren ägde rum i de mellersta kolonierna New York, New Jersey och Pennsylvania, vars befolkning var starkt uppdelad mellan lojalister och patrioter. »
« Under de följande sju åren gjorde britterna staden till högkvarter för sina militära insatser för att besegra upproret, vilket innebar räder i de omgivande områdena. »
« Historiker kallar åren mellan 1815 och 1828 för "de goda känslornas tid" och konstaterar att det var "Virginia-dynastin", eftersom de två presidenter som följde efter Jefferson - James Madison och James Monroe - kom från hans hemstat. Liksom han ägde de slavar och representerade det demokratiskt-republikanska partiet. »
« De första åren av 1800-talet var inte utan problem mellan de två politiska partierna. »
« Den mest extraordinära politiska händelsen under åren före inbördeskriget var den amerikanska demokratins framväxt. »
« Under antebellum-eran - det vill säga åren före inbördeskriget - fortsatte de amerikanska plantersamhällena i Södern att odla tobak från Chesapeake och ris från Carolina, precis som de hade gjort under kolonialtiden. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021