5 meningar med «ärlighet»

« I berättelsen talades det om Washingtons orubbliga ärlighet och integritet, och läsarna uppmuntrades att komma ihåg den respekt som sådana nationella personligheter har att visa. »
« "Det är hjärtevärmande att se en sådan ärlighet", kommenterade maken. »
« En borgerlig man förväntades uppfylla höga krav på ärlighet och affärsetik. Det som dessa begrepp delade var en rädsla för skam - litteraturen från perioden som beskriver denna samhällsklass är full av hänvisningar till att en borgare som misslyckas med att uppfylla dessa normer utsätts för stor offentlig förödmjukelse. »
« Inom kort var kompetens och ärlighet ett hot mot alltför många människor som redan hade makten för att tillåtas existera; till exempel levde berömda ryska vetenskapsmän i husarrest i årtionden eftersom man inte kunde göra sig av med dem, men inte heller kunde de tillåtas uttrycka sina åsikter öppet. »
« "Fråga dig själv: 'Vad kommer jag att åstadkomma genom att avslöja detta nu? Kommer min ärlighet att vara konstruktiv eller destruktiv? Kommer min partner att förstå mig bättre? Kommer det att hjälpa mig att lösa det här problemet, eller kommer hon bara att bli arg och sårad?". »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021