6 meningar med «älskad»

« Den viktigaste sexuella tekniken jag kan lära ut är att vara villig att älska fullt ut och att bli älskad med hjärtat. »
« Vad vill vi mest av allt med äktenskapet? Att älska och bli älskad. »
« Om du vill känna dig älskad och respekterad måste du ge upp din dominans. »
« Som pojke flyttade Caligula med sin far, en berömd och älskad general som genom giftermål var släkt med julianerna, från arméläger till arméläger. »
« Under det sista skolåret anordnade Eileen Moran, en mycket älskad lärare, en konstutställning som vi elever skulle regissera och uppträda i. »
« Behovet av att älska och bli älskad är också detsamma för oss alla, oavsett var vi lever. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021