Meningar med «ångrade»

« Även om han senare ångrade sina idéer föreslog den store försvararen av indianerna, Bartolomé de Las Casas, när han såg att den inhemska befolkningen var nära att dö ut, att spanjorerna skulle skicka svarta (och vita) arbetare till Indien. »
« -Jag önskar att jag var död", svarade jag och ångrade mig genast. »
« När han en gång fick frågan om vad han ångrade mest av sin sjukdom svarade han: "Att inte kunna leka fysiskt med mina barn. »
« Framför allt ångrade jag det sätt på vilket jag tänkte på andra. Jag såg en fiende i alla som inte höll med om mina idéer. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021