Meningar med «åtaganden»

« När vi jonglerade med våra åtaganden började vi försumma vårt förhållande. »
« -Nej", utropade jag så fort han lagt på. Jag hade för många åtaganden den sommaren. Det är omöjligt för oss att gifta oss före jul. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021