Meningar med «cirkulerade»

« Kopior av brevet cirkulerade snart i Europa och spred nyheten om det fantastiska nya land som Columbus hade "upptäckt". »
« Ensamhet hade alltid väckt rädsla hos mig, men under hela den tid jag satt ensam i sjukhusrummet medan radioaktivt material cirkulerade i min hjärna för att bekämpa tumören kände jag mig fridfull. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021