Meningar med «chartra»

« Några veckor senare donerade de ytterligare 75 000 dollar för att chartra ett flygplan för att flyga medicinska förnödenheter till Kambodja. »
« Det enda alternativet, förklarade han, var att chartra ett privatplan, vilket skulle kosta 10 000 dollar. Föräldrarna tvekade inte: de bad honom att chartra planet och ta med amerikanerna. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021