6 meningar med «ägnar»

« Ett 24-timmarsskift väntade honom på stadens huvudbrandstation, men han älskade sitt jobb i Squad One, en grupp som ägnar sig åt tekniskt utmanande räddningsinsatser. »
« Läraren ägnar dem hundra procent av sin professionella uppmärksamhet, uppmärksamhet som riktas mot elevernas karaktärer och värderingar samt deras mentala processer, deras förmåga att uttrycka sig i skrift och deras litterära skicklighet. »
« Ludvig XIV skapade viktiga teatersällskap, grundade Frankrikes första vetenskapliga akademi och stödde Académie Française, det organ som ägnar sig åt att bevara det franska språkets renhet och som tidigare grundats av Richelieu (under Ludvig XIV:s regeringstid publicerade Académie Française den första officiella ordboken i franska). »
« Adam Smith anses allmänt vara den första riktiga ekonomen: en samhällsvetare som ägnar sig åt att analysera marknadernas funktionssätt. »
« Att förutsäga framtiden är ett dåraktigt uppdrag som särskilt historiker ogärna ägnar sig åt. »
« År 1990 grundade hon, med bara några hundra dollar, Child Quest International (CQI), en ideell organisation som ägnar sig åt att lokalisera och skydda barn som är försvunna, misshandlade eller utnyttjade. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021