6 meningar med «äger»

« Metabolism är en uppsättning kemiska processer som äger rum i kroppen och som leder till tillväxt, energiproduktion och avfallshantering. »
« I ultraljudsbandet, som är omärkligt för det mänskliga örat, äger strider rum som är lika subtila och spännande som alla andra flygstrider. »
« Varje man som äger en bit mark som han kan kalla sin egen känner att han är en riktig man i världen. »
« Newbury äger fem McDonald's-franchiser i Seattle, Washington-området och bestämde sig för att göra något för nästa generation arbetstagare. »
« Den tid och det rum där människans liv äger rum smälter samman i en kultur som likställer vissa av oss och skiljer oss från andra. »
« De socialiseringsprocesser som äger rum i primära grupper, t.ex. familjen, är avgörande för att förstå om det finns eller inte finns en politisk kultur som gynnar en demokratisk regim. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021