Meningar med «ödets»

« Pessimisten känner att han är ödets leksak och går långsamt fram. »
« Andra grekiska tragedier betonade ödets makt, när grymma omständigheter samverkade för att få även stora hjältar att misslyckas. »
« Stoikerna var en möjlig version av en filosofi som trodde på ödets existens, på att acceptera sin plats i ett större system i stället för att göra motstånd mot det, och som också hyllade idén att det rationella sinnet alltid var starkare än känslomässiga reaktioner. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021