6 meningar med «ändrar»

« Om du ändrar din inställning (från pessimism till optimism) kan du förändra ditt liv. »
« När vi talar överförs vår röst först till våra öron genom våra ben, som ändrar dess klangfärg något. Det är därför många människor inte känner igen sin egen röst på en inspelning: endast ljudet som överförs genom luften kan spelas in. »
« Vi vet inte om Saturnus är en planet med skiftande gränser, eller om ringarna roterar som de vill och ändrar den molekylära struktur som utgör dem. »
« Varje gång din kropp ändrar hållning anpassar sig madrassen så att ryggraden alltid är rak. Klackarna är något upphöjda - i nivå med hjärtat - vilket underlättar blodcirkulationen. »
« Neurokemin gör ingen skillnad mellan rädsla, fobier eller panik och ändrar inte heller processens utveckling beroende på verkliga, fiktiva eller neurotiska orsaker. Oavsett ursprunget och omfattningen av den rädsla som angriper oss är kroppens reaktion också identisk och kan beskrivas på följande sätt. »
« Eftersom människor i allmänhet bara ändrar en aspekt av sitt beteende åt gången är det bäst att begränsa kritiken till ett enda mål. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021