6 meningar med «ämnet»

« Jag såg till att Margaret läste allt material som jag hade samlat på mig om ämnet, och jag fann tröst i att minnas något som hände strax efter att jag hade fått diagnosen cancer. »
« Charles Berlitz, Erich Von Daniken och många andra vetenskapsmän - och pseudovetenskapsmän - har närmat sig ämnet från olika vinklar, i många fall med science fiction-toner, vilket undergräver ämnets trovärdighet, men det är värt att fråga sig varför denna legend har överlevt i det kollektiva medvetandet i så många år. »
« För ett ögonblick trodde jag att jag var den enda som var intresserad av ämnet, men efter "Livet efter livet" insåg jag att många forskare följde samma väg. »
« Av praktiska skäl börjar alltså ämnet "historia" som studieområde med uppfinningen av skrivandet, något som började med den första civilisationen, den bördiga halvmånen. »
« I varje fall skapade konstnären Gustav Klimt skrämmande bilder där det nominella ämnet på något sätt var närvarande, men överskuggades av den groteska skildringen av hur det utfördes eller hur dess ämne inte behandlades på ett adekvat sätt. »
« En kväll var ämnet telekinesi, förmågan att flytta föremål med sinnet. Raul började tröttna på att motbevisa de argument som presenterades, tills han slutligen fick en idé. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021