6 meningar med «yttre»

« När en person dör dör den yttre själen, men den kan finnas kvar i andevärlden och inspirera shamaner. Det har samma livsvillkor - säger de - som risfröet, som ligger i en korg - torrt - tills det sås. »
« När det gäller yttre förbindelser utvecklades de med tiden i takt med att Egypten utvecklade starkare och mer kontinuerliga kontakter med angränsande stater och kulturer. »
« Bysans största problem var att det stod inför en till synes oändlig rad yttre hot. »
« De tolv medlemmarna i denna kommitté styrde Frankrike från september 1793 till juli 1794 som ett diktatoriskt råd, med uppgift att försvara revolutionen mot både dess yttre fiender och inre rebeller. Den var mycket framgångsrik i det förstnämnda avseendet och utfärdade en levée en masse, eller en total mobilisering för krig, som ökade de franska styrkornas led och höll de österrikiska och preussiska arméerna i schack. »
« Kort sagt var det osmanska riket utsatt för yttre påtryckningar i form av växande europeisk militärmakt och europeiskt intrång i dess ekonomi. Det led också av interna problem, särskilt janitsjarernas korruption och reaktionärers som Abdulhamit. »
« Proust och Woolf skrev också verk som fokuserade på det inre livet snarare än den yttre händelsen, och Woolf var också en banbrytande feministisk författare. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021