5 meningar med «chock»

« Tanatisk chock: Detta inträffar när personen får veta att en nära och oundviklig död är nära förestående. De försöker fly med meningslösa aktiviteter. »
« När spartanerna och atenarna ledde den grekiska polisen till seger mot perserna i perserkriget kom det som en chock för hela Medelhavsområdet och Mellanöstern. »
« När de lyckades vakna upp fick poliserna till sin chock veta att tjuvarna hade gjort sig av med en av Norges största skatter: Edvard Munchs Skriet. »
« Milt rökte aldrig mer efter operationen. Det krävdes en chock av den storleksordningen för att han skulle sluta med vanan; så snart han gjorde det försvann hans hjärtrytmrubbningar. »
« Köp en torktumlare som har ett nedsänkningsskydd, vilket minskar risken för chock om apparaten faller i vattnet, även om den är påslagen. Alla torktumlare har inte detta system. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021