6 meningar med «cellerna»

« Virus förstör inte alltid de parasiterade cellerna. »
« Till exempel: Förkylningsviruset angriper cellerna, får dem att bilda nya virus och dödar dem sedan när de nya virusen spränger cellmembranen för att ta sig ut. »
« När en infektion uppstår fastnar den i cellerna i ett visst område. De intilliggande kapillärerna kommer i rörelse och utlöser den inflammatoriska mekanismen: bevattningen ökar, mastcellerna börjar sitt angrepp (T-lymfocyter och andra typer av vita blodkroppar följer efter) och om den infekterande bakterien eller viruset är starkare än kroppens naturliga försvar kommer sjukdomen att ta sin gång. »
« Benmärgen ansvarar för bildandet av de 180 miljoner röda blodkroppar som transporterar syre till cellerna. Det är också ett naturligt förråd av fosfor och kalcium bland andra mineralsalter som säkerställer korrekt blodkoagulering, hjärtslag och muskelsammandragningar. »
« Insekterna andas genom en rad små rör som kallas luftstrupar, som sprider luft som tas direkt från utsidan in i cellerna genom intrikata labyrinter, varvat med små luftsäckar. Ett par av dessa luftsäckar, som är omgivna av membran, fungerar som primitiva trumhinnor, som fångar upp yttre vibrationer och förmedlar dem till sinnescellernas ändpunkter, och fungerar på så sätt som hörselorgan. »
« Tungt vatten - som det kallas - är mycket giftigt för levande organismer, eftersom det orsakar irreparabla skador på cellerna. »

Exempel på meningar med liknande ord

definiciones-de.com - 1998 - 2021