Meningar med «celltyper»

« Alla celltyper - djur eller växter - kan angripas av virus, men varje virus parasiterar endast en viss typ av celler. »
« Även om beta 1- och beta 2-receptorer ger upphov till reaktioner av olika kvalitet och är installerade i olika celltyper, tillhör de dock samma familj eftersom de aktiveras av samma ämnen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021