Meningar med «jordbrukssamhälle»

« I ett jordbrukssamhälle dikterar årstiderna livets rytm. »
« Cookston, mitt hemland, är ett jordbrukssamhälle med 8 000 invånare inbäddat i ett hörn av nordvästra Minnesota, och det är sällan något extraordinärt händer där. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021