Sök med bokstav

ORD: O

  pag 1 -- pag 2
oacceptabelt

oavbrutet

oavsett

oavsiktligt

oavslutade

obalanserade

obduktionen

obegripliga

obegripligt

obegränsad

obegränsade

obehag

obehaglig

obehagliga

obehagligt

obekväm

oberoende

oberörd

obestridliga

obestämd

obetydlig

obetydliga

obeveklig

obevekliga

obevekligt

obildad

objekt

objektifiering

objektiva

obligationer

obligatorisk

obligatoriska

obotliga

observation

observationer

observatorium

observatören

observatörer

observera

observerade

observerades

observerar

observerat

obsidian

obskyrt

oceanen

och

också

ockupation

ockupationen

ockupera

ockuperade

ockuperades

ockuperat

odds

odisciplin

odla

odlade

odlades

odlas

odlat

odling

odödlighet

oenig

oeniga

oenighet

oenigheten

oense

oerhört

oersättlig

oersättliga

offensiv

offentlig

offentliga

offentliggöra

offentligt

offer

officer

officerare

officerskåren

officiell

officiella

officiellt

offren

offret

offrets

ofrivilliga

ofta

oftare

oftast

ofullständigt

oförenliga

oförenligt

oförglömlig

oförklarlig

oförklarligt

oförmåga

oförmögen

oförmögna

oförutsedda

oförutsägbara

oföränderlig

ogenomtränglig

ogillade

ogiltigförklaring

ogräs

ogynnsamma

ointagligt

ointresserad

ojämna

okej

oket

oklara

oklart

okontrollerad

okontrollerat

oktober

okunniga

okunnighet

okänd

okända

okänt

olaglig

olagliga

olagligt

olika

oliktänkande

oliver

olivolja

olja

oljelampa

oljelampor

olycka

olyckan

olycklig

olyckliga

olyckor

olyckshändelse

olympiska

olägenhet

olägenheter

olämpliga

om

ombads

ombord

omedelbar

omedelbara

omedelbart

omedveten

omedvetna

omedvetnas

omfamna

omfamnade

omfatta

omfattade

omfattades

omfattande

omfattar

omfattning

omfattningen

omgav

omgavs

omge

omger

omgivande

omgiven

omgivet

omgivna

omgivning

omgivningstemperaturen

omgång

omisskännlig

omisskännliga

omkring

omloppsbana

omoralisk

omorganisera

omorganiserade

omringa

omringade

omringat

område

områden

områdena

området

omröstningar

omsorg

omsorgsfullt

omstrukturering

omständighet

omständigheter

omsätta

omtvistade

omvandla

omvandlade

omvandlar

omvandlas

omvandling

omvandlingen

omvandlingsprocesser

omvälvningar

omvända

omvändelse

omvänt

omvärlden

omänskliga

omärkligt

omöjliga

omöjligt

ond

onda

ondska

ondskefull

ondskefulla

onekligen

onormalt

ont

onödan

onödig

onödigt

oordning

operation

operationen

operationer

operationsbordet

operationssalen

operatör

operera

opererades

opererar

opereras

opersonlig

opinionen

opium

opposition

oppositionen

opraktiska

optimal

optimera

optimism

optimistisk

optimistiska

orala

orange

ord

ordalag

orden

ordenssamhället

ordentligt

order

ordet

ordförande

ordna

ordnad

ordnade

ordnar

ordnat

ordning

ordningen

ordspråk

orealistiska

oregelbunden

oregelbundet

oregelbundna

oregerliga

organ

organisation

organisationen

organisationens

organisationer

organisationerna

organisationsform

organisationsformer

organisera

organiserad

organiserade

organiserades

organiserar

organiserat

organisk

organiska

organiskt

organism

organismen

organismens

organismer

organisms

orientalisk

orientera

originell

originella

orm

ormen

oro

oroa

oroad

oroade

oroande

oroar

orolig

  pag 1 - pag 2
definiciones-de.com - 2020 - 2021 - Licencia CC3